TỐNG CỐNG HIẾN : 30357 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Item nhận Số lượng
1
LussiRx2 Trận--Siêu CB < VIP>  SátLX-- 1


TOP NickName Chiến Thắng Item nhận Số lượng
1 anhtuyen 1 Trận --Siêu CB < VIP>  SátLX-- 1