TỐNG CỐNG HIẾN : 8529 ---- LEVER TÔNG MÔN : Tam Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Kim cương


TOP NickName Chiến Thắng Item nhận Số lượng
1 6546546 48 Trận --Đá tím-- 500
2 namlgtu887 48 Trận --Đá tím-- 400