TỐNG CỐNG HIẾN : 30224 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG LÃO _ VIP

PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC GỬI LÚC 7H TỐI HÀNG NGÀY


TOP NickName Chức vụ Cash nhận Xu nhận Item nhận Số lượng
1
NBu?n TRƯỞNG LÃO _ VIP 4 100000 500000 --Chân khí-- 50
2
NN1 TRƯỞNG LÃO _ VIP 3 100000 500000 --Chân khí-- 40
3
NOppilaguaa TRƯỞNG LÃO _ VIP 3 100000 500000 --Chân khí-- 40
4
Nanhtuyen TRƯỞNG LÃO _ VIP 2 100000 500000 --Chân khí-- 30
5
Nhoangvuu TRƯỞNG LÃO _ VIP 1 100000 500000 --Chân khí-- 20