TỐNG CỐNG HIẾN : 30208 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tên Vật Phẩm Cường hóa Item nhận Số lượng
1
LussiRxWOW - Rồng Nước+15--Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1
2
NGOC_LINHKính tròn đen hồng+14--Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1
3
LUNG_LINHThiên sứ ban phúc +13--Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1


TOP NickName Tên Vật Phẩm Cường hóa Item nhận Số lượng
1 GACONGNGHIEP Legend-Thanh Long Đao 13 --Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1
2 LUNG_LINH Vật định tình+1 12 --Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1
3 anhtuyen Vòng Tay 12 Tuổi +9 6 --Nước kinh nghiệm siêu cấp-- 1