TỐNG CỐNG HIẾN : 30256 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Item nhận Số lượng
1
LUNG_LINH1298 PHÚT--Bùa may mắn 100%-- 50
2
NGOC_LINH1280 PHÚT--Bùa may mắn 100%-- 40
3
DUY_LINH1271 PHÚT--Bùa may mắn 100%-- 30
4
LussiRx361 PHÚT--Bùa may mắn 100%-- 20
5
ĐàoHoaĐảo2 PHÚT--Bùa may mắn 100%-- 10


TOP NickName Phút Item nhận Số lượng
1 NGOC_LINH 1421 phút --Bùa may mắn 100%-- 50
2 LUNG_LINH 1382 phút --Bùa may mắn 100%-- 40
3 DUY_LINH 1270 phút --Bùa may mắn 100%-- 30
4 LussiRx 53 phút --Bùa may mắn 100%-- 20
5 anhtuyen 41 phút --Bùa may mắn 100%-- 10