TỐNG CỐNG HIẾN : 8529 ---- LEVER TÔNG MÔN : Tam Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Lực chiến Item nhận Số lượng


TOP NickName Lực chiến Item nhận Số lượng
1 peanut 233211 --Ấu Long Cổ 5-- 1
2 namlgtu887 11410 --Ấu Long Cổ 4-- 1
3 6546546 5426 --Phụng Hoàng Băng 4-- 1