TỐNG CỐNG HIẾN : 30202 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tên Pet Kinh nghiệm Lever Item nhận Số lượng
1
LussiRxRồng con _ (3 sao)13,289,66150--Tinh hoa vinh dự-- 500


TOP NickName Tên Pet Kinh nghiệm Lever Item nhận Số lượng
1 anhtuyen Ph?ng Hoàng Bang _ (3 sao) 6590940 38 --Tinh hoa vinh dự-- 500