TỐNG CỐNG HIẾN : 30290 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
EVENT ĐUA TOP HÀNG NGÀY - 5 HẠNG ĐẦU SẼ NHẬN THƯỞNG

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 7h tối hàng ngày
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Kinh nghiệm Lever Item nhận Số lượng
1
DUY_LINH39,373,21847--Thức Ăn (Cao)-- 500
2
LussiRx4,223,45831--Thức Ăn (Cao)-- 400
3
LUNG_LINH4,145,30431--Thức Ăn (Cao)-- 300


TOP NickName Kinh nghiệm Lever Item nhận Số lượng
1 LussiRx 8709902 36 --Thức Ăn (Cao)-- 500
2 NGOC_LINH 4145552 31 --Thức Ăn (Cao)-- 400